menu
Dnes je 13 November 2019, meniny má Stanislav
Kontakty
Telefón: 0903 606 049
E-mail :zpmp@slovanet.sk
Počítadlo
Celkom
2295
Týždeň
183
Dnes
9
Online
1

 

JÚL 2019

SOCIÁLNO-REKONDIČNÝ POBYT

Aj v tomto roku sme v júli ponúkli členom nášho Združenia na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím socialno-rekondičný pobyt v Bardejovských Kúpeľoch. Zúčastnilo sa ho 25 členov, z toho 11 mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Mimo rehabilitačných procedúr zameraných na udržanie zdravotného stavu sme účastníkom ponúkli návštevu múzea ikon zo zbierok Šariského múzea v Bardejove a prehliadku historického centra mesta. Zabavili a poučili sme sa pri vvedomostnom kvíze, rozprávali sme sa o liečivých účinkoch chôdze a aj tí menenj odvážní skúsili plávanie. Ďakujeme mestu Michalovce za podporu nášho projektu.

Emília Kužmová

 

JÚN 2018

POBYT V KÚPEĽOCH

V rámci svojej koncepcie činnosti na rok 2018 sme pre svojích členov a rodiny s mentálne postihnutým členom, pripravili sociálno-rekondičný pobyt v Bardejovských Kúpeľoch. Začiatkom júna absolvovalo 26 členov Združenia na pomoc ľudí s mentálnym postihnutím pobyt v krásnom prostredí. Pobytový program bol zameraný na posilnenie a podporu samostatnosti, aktivovanie schopnosti a posilňovanie návykov mimo prirodzeného prostredia. Rehabilitačné procedúry napomáhajú udržiavať zdravotný stav detí aj rodičov. Ďakujeme Mestu Michalovce za podporu nášho projektu.

Emília kužmová

                                         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AUGUST 2013

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Michalovciach zorganizovalo pre svojich členov – rodiny so zdravotne ťažko postihnutým členom jednodňovú návštevu termálneho kúpaliska Vrbov.
Bazény s geotermálnou vodou s teplotou až do 38°C pomáhajú upevniť zdravie pri mnohých chorobách pohybového systému, nervovej sústavy a srdcovo-cievného ústrojenstva. Dobrý pocit z návštevy termálneho kúpaliska podporiliaj priaznivé klimatické podmienky lokality v blízkosti Vysokých Tatier.
 

Návštevy termálneho kúpaliska Vrbov sa zúčastnilo celkom 44 osôb – zdravotne ťažko postihnutých členov Združenia  a ich rodičov a 14 klientov rehabilitačného strediska ZPMP vMichalovciach.
 

Ďakujeme Mestu Michalovce, ktoré náš projekt finančne podporilo a tým nám uľahčilo jeho realizáciu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Emília Kužmová

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AUGUST 2011

 

Sociálno-rehabilitačný pobyt
 
Občianske Združenie na pomoc ľuďom s  mentálnym postihnutím v  Michalovciach  združuje rodiny s mentálne postihnutým členom a svojou činnosťou sa snaží prispievať k riešeniu problémov postihnutých osôb a ich rodín.
Výkonný výbor Združenia svojim členom v tomto roku ponúka viacero klubových aktivít – ako Návšteva múzea letectva a dopravy a mesta Košice, Liečivé masáže, Divadelné predstavenie a sociálno-rehabilitačný pobyt rodín s mentálne postihnutým členom v Bardejovských Kúpeľoch.
Tohto roku sa pobytu v Bardejovských Kúpeľoch zúčastnilo celkom 37 účastníkov, z toho bolo 17 mladých ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ktorí sa z dôvodu svojho zdravotného postihnutia pobytu zúčastňujú spolu s rodičmi.
Účastníkom sme pripravili bohatý program. Podľa doporučenia lekára všetci absolvovali rehabilitačné procedúry, zamerané na zlepšenie a udržanie zdravia – rôzne druhy masáží, teploliečba, elektroliečba, plávanie, soľná jaskyňa a pod.
Navštívili sme Slovensko-Poľský dom v meste Bardejov, spoznali sme slovensko-poľské tradície. Jedno popoludnie sme venovali športovým hrám a vychádzkam po kyslíkových dráhach.
V rámci nácviku sociálno-komunikačných zručností sme mali besedy o kompenzáciách ťažkého zdravotného postihnutia, o začleňovaní mladých ľudí do komunitného života a na besede o zdraví sme sa rozprávali o zázraku vody – miazge života na Zemi.
Spoločný týždeň nám rýchlo ubehol a už sme plánovali budúce stretnutia.
 
Naša vďaka patrí tým, ktorí nám finančne pomohli pri realizácii tohoto projektu. Na sociálno-rehabilitačný pobyt v  Bardejovských Kúpeľoch nám finančne prispelo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a  rodiny a Mesto Michalovce.
Ďalším našim finančným zdrojom sú 2% daní z  príjmov fyzických a právnických osôb a  finančné a  nefinančné príspevky od darcov. Časť nákladov na pobyt si účastníci hradia z vlastných zdrojov.
 
Ďakujeme.

                                                                                                                                                                                                                                                        Kužmová  Emília               

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008

 

VEC: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Michalovciach je občianske združenie, ktoré ponúka svojim členom programy skvalitňujúce život mentálne postihnutých a ich rodín.

Podľa Koncepcie činnosti na rok 2008 Výkonný výbor ZPMP v Michalovciach pripravil pre svojich členov - rodiny s mentálne postihnutým členom rôzne klubové aktivity na podporu a udržanie zdravia a na znižovanie sociálnej vylúčenosti rodiny, a to napr. pobyty v soľnej jaskyni, liečivé masáže, spoločný výlet do Kaštieľa Betliar.

Každoročne je najnáročnejším projektom sociálno-rehabilitačný pobyt v rehabilitačných zariadeniach Slovenských kúpeľov. Po skúsenostiach z minulého roku, kedy sme prvýkrát absolvovali spoločnú cestu vlakom, sme toho roku išli znovu do Trenčianskych Teplíc.

Pobytu sa zúčastnilo 30 osôb, z toho 14 mladých ľudí s mentálnym a kombinovaným zdravotným postihnutím. Z dôvodu ich zdravotného a spoločenského obmedzenia sa pobytov zúčastňujú v doprovode rodičov.

Z bohatého programu celého týždňa spomeniem liečebné procedúry, ktorých sa zúčastnili všetci účastníci pobytu - rôzne masáže, vírivé i  liečivé bazény, teploliečba, spoločné túry po kyslíkových dráhach. Večer mládeži dobre padla opekačka či diskotéka.

Pre rodičov bola pripravená beseda o právach osôb s mentálnym postihnutím, o podpore v prístupe k zamestnaniu a vzdelaniu a spôsob prekonávania sociálnych dôsledkov rodín s ťažko zdravotne postihnutým členom.

Bolo nám spolu veľmi dobre a už teraz sa tešíme na  ďalšie spoločné leto.

Naša vďaka patrí tým, ktorí nám pomohli pri realizácii tohoto projektu. Pobyt bol realizovaný vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Mesta Michalovce a príspevku 2% daní z príjmov fyzických a právnických osôb.

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                      Kužmová Emília

                                                                                                                                                                                      predsedníčka ZPMP v MI